80 kinderen en hun ouders heel blij met DOE040

Als medewerkers, ouders en leerlingen van DOE040 in Veldhoven zijn wij zeer verdrietig en ontstemd over de uitzending van het tv-programma De Monitor. De aflevering ‘Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen? Uitwassen particulier onderwijs’ werd 6 februari jl. uitgezonden. In die uitzending kwamen een ex-leerling en haar moeder aan het woord, evenals de moeder van een leerling die op onze school zes weken op proef heeft meegedraaid. Ook in het ED kwamen dezelfde mensen aan het woord.

Wij betreuren dat De Monitor op basis van de ervaringen van deze ex-leerling en twee ouders de kijker doet geloven dat onze school onbekwaam is. Daarnaast suggereerde de uitzending dat het algehele democratische onderwijs niet functioneert. Het programma brengt daarmee ongenuanceerd schade toe aan een innovatieve onderwijsvorm die voor veel ouders en kinderen uitstekend werkt. De leerlingen van DOE040 gaan dagelijks met veel plezier naar school. Op tv zien ze echter nare beschuldigingen over HUN school.

In de uitzending werd gesuggereerd dat DOE040 niet wilde reageren op de verwijten die De Monitor had ontvangen. Dat is onwaar. Directeur Jacqueline van Ewijk heeft bijna vier uur telefonisch gesproken met de redactie van dit programma. Maar zij kon om privacy-redenen niet ingaan op individuele klachten en op privéomstandigheden van betreffende kinderen. Dat kan en doet geen enkele school in Nederland.
Ten tweede konden we ons niet identificeren met de van tevoren duidelijk getoonde negatieve insteek van de redactie. Jacqueline heeft wel verschillende keren De Monitor uitgenodigd de school te bezoeken en, zonder camera, zelf te onderzoeken hoe de school en leerlingen functioneren. Het antwoord van de redactie: “Als we niet mogen filmen, zeggen we in het programma dat de school niet wil meewerken. En dan maar eens kijken wat Nederland hiervan vindt…”
Wij keuren deze stemmingmakerij in De Monitor af en distantiëren ons volledig van deze vorm van journalistiek. We hebben als school daarom besloten een klacht in te dienen bij de KRO-NCRV en zo nodig bij de Raad voor de Journalistiek.

DOE040 heeft 80 leerlingen en er werken 23 begeleiders, van wie 15 met een onderwijsbevoegdheid. Zij werken hier met hart en ziel en ondersteunen leerlingen die zich in vrijheid ontwikkelen. Wij zien authentieke mensen opgroeien vol passie. Zij hebben een natuurlijke drive en leren verantwoordelijkheid nemen voor hun vrijheid en ontwikkeling. Het is voor al onze betrokkenen dan ook zeer pijnlijk om te zien dat zoveel oprechte zorg en bevlogenheid in 30 minuten televisie worden afgeschilderd als waardeloos. En dat terwijl de Onderwijsinspectie ons onderwijs, primair en voortgezet, steevast als goed beoordeelt.

Enkele citaten uit het inspectierapport van 16 februari 2017:

PRIMAIR ONDERWIJS
‘De school beschikt over een groot assortiment van leerbronnen waarvan hedendaagse methoden die in het basisonderwijs in gebruik zijn, een belangrijk onderdeel vormen. Daarnaast beschikt de school over actuele digitale leerbronnen voor taal en rekenen (en wereldoriëntatie) waarbij de volledige leerlijn voor de leerlingen zichtbaar is en waar voor elk kerndoel of onderdeel daarvan lesstof aanwezig is. We hebben kunnen constateren dat leerlingen hier daadwerkelijk in werken, individueel of onder begeleiding van een vakdocent/leraar.’

‘Tijdens het schoolbezoek zijn meerdere onderwijsactiviteiten waargenomen en/of bijgewoond en producten van leeractiviteiten bekeken. Hieruit kan worden afgeleid dat gewaarborgd is dat de leerlingen langs de kerndoelen worden geleid. Voor meerdere vakgebieden geldt dat het aanbod de kerndoelen te boven gaat. Er is sprake van een rijke leeromgeving.’

VOORTGEZET ONDERWIJS
‘Leerlingen die aangeven onderwijs te willen volgen aansluitend aan de kerndoelen worden daartoe in de gelegenheid gesteld. De leerlingen bepalen de vakken in samenspraak met hun coach. De school biedt de mogelijkheid het programma zodanig samen te stellen dat de leerlingen aan de staatsexamens kunnen deelnemen. De school waarborgt dat de leraren het programma zodanig inrichten dat de betreffende leerstof aan bod komt.’

‘Uit observaties en gesprekken is gebleken dat de school de betreffende leerdoelen regelmatig aan de orde komen. Dit gebeurt zowel op spontane momenten waarbij actuele onderwerpen in het nieuws besproken worden als ook meer gestructureerd binnen projecten. De sociocratische werkwijze van DOE040 VO biedt daarnaast frequent ruime mogelijkheden om elementen van burgerschap in de praktijk te oefenen en toe te passen in de dagelijkse schoolpraktijk.’