Gemeente Rotterdam snuift inspiratie bij DOE040

De gemeente Rotterdam presenteerde onlangs een masterplan met betrekking tot haar visie op onderwijs in 2030. Rotterdam wil onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen biedt en dat jongeren vormt tot weerbare volwassenen die wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt en zich makkelijk aanpassen aan de vele veranderingen waar zij mee te maken krijgen. Ter inspiratie bezoekt de gemeente deze weken een aantal vernieuwende scholen in Nederland. Eén daarvan was DOE040 in Veldhoven. Op vrijdag 2 november kwamen er 20 ambtenaren en onderwijsbetrokkenen op bezoek om te zien hoe jonge mensen op onze school leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun vrijheid. De gemeente voerde gesprekken met verschillende leerlingen, was getuige van sociocratische besluitvorming en ervoer hoe gelijkwaardigheid tussen leraar en leerling er in de praktijk uitziet. We vonden het fijn om onze kennis en ervaring op deze manier te delen.