DOE Business

In 2014 begonnen we een school waar jonge mensen zich ontwikkelen in vrijheid en gelijkwaardigheid, op basis van hun intrinsieke motivatie. Inmiddels zien we zelfbewuste jongeren opgroeien die dichtbij zichzelf staan, als vanzelfsprekend leren en de wereld met vertrouwen tegemoet treden. Persoonlijk leiderschap, autonomie en authenticiteit worden er geleefd. Onze kennis en ervaring met betrekking tot leren en leven vanuit intrinsieke motivatie willen we delen. Dat doen we vanaf vandaag met workshops, lezingen en trainingsdagen via DOE Business.