Wonen, werken, leren

´It takes a village to raise a child´ is een Afrikaanse uitdrukking die past in onze manier van denken over onderwijs en opvoeding in  de samenleving. Opgroeien en leren  gebeurt in de geïntegreerde omgeving van de samenleving waarin kinderen op een natuurlijke manier in aanraking komen mét die samenleving. En de mensen die daarin wonen en werken. Zo ga je leren van het leven, en ontstaat er een wisselwerking:  Wie kan iets voor ons betekenen en voor wie kunnen wij iets betekenen? Interactie leidt tot samenwerken,  leidt tot verbondenheid. De ideale leeromgeving.

Wat wij bieden aan de bewoners, is aandacht en betrokkenheid en levendigheid. Mensen betrekken in onze community voorkomt isolement van bv ouderen en jongeren die moeilijk aansluiting kunnen vinden. Wij kunnen hen betrekken in de keuken, de werkplaats, de kinderboerderij, de groentetuin. Alles op vrijwillige basis maar wel volgens de sociocratische besluitvoering die we hanteren binnen de school.  Doordat de bewoners hun talenten en vaardigheden inzetten binnen de school, ontstaat een wisselwerking tussen wonen, werken en leren: een ‘dorp’ dat van en door elkaar leert,  en zich ontwikkelt in verbondenheid met elkaar.

De meerwaarde voor DOE is dat we zo een setting creëren waardoor kinderen kunnen leren van het leven. Het leven heeft meerdere leeftijden. Het zien van anderen leidt tot interactie en zo wordt burgerschap ervaren en geleefd. Kinderen groeien op in verbondenheid met hun directe omgeving, met de samenleving, en leren daarin hun eigen plek te vinden, te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Daarom wonen en onderwijs onder één dak. Eventueel toekomstige bewoners doorlopen het aannamebeleid, vormgegeven door medewerkers van de school, leerlingen en bewoners. Aan specifieke zorgbehoeften wordt voldaan door mensen die daarvoor opgeleid zijn; onze rol is deze mensen betrekken in onze community. Opgroeien en leven in een gezond sociaal netwerk; wonen, werken en leren zijn geïntegreerd.  It takes a village to raise a child.