Omzetten

Lezen in het ontdeklokaal

Een tijdje geleden zaten we met veel ouders van de ‘ontdekkers’ samen omdat er wat onrust was ontstaan doordat in korte tijd drie leerlingen (die al sinds de oprichting op DOE zaten) van school zijn gegaan door verschillende redenen. Het was mooi om te zien dat het samenzijn erop was gericht te kijken hoe de verbinding tussen school, de ouders en de kinderen verbeterd kon worden, in plaats van in een negatieve sfeer terecht te komen. Deze manier van omzetten, samenwerken en verbeteren spreekt ons, als ouders van twee meiden in de ontdekkersleeftijd, erg aan. Dan besef je weer eens des te meer dat we deel uitmaken van een bijzondere school, want waar maak je dit nou mee?
Wij hebben als ouders van Mare en Sterre vanaf de kleuterleeftijd bewust voor DOE en haar visie gekozen. En uiteraard zijn er wel een twijfels over de uitvoering en is er ook wel eens een gevoel van oneerlijkheid als het over financiële steun vanuit de overheid gaat (zowel voor het feit dat de vergoeding voor de samenwerkers zo laag is als voor het feit dat er een hoge schoolbijdrage voor ouders is).
Maar de twijfels zetten we om in bewondering. Het is toch fantastisch om te zien wat DOE in een korte tijd wel heeft bereikt voor een groeiend aantal leerlingen. Een school in ontwikkeling en met beperkte middelen die ervoor zorgt dat onze kinderen in vrijheid en met plezier naar school gaan.
Het is een mooie bevestiging voor onze keuze om te zien te zien dat Mare en Sterre met zoveel plezier naar school gaan, elke dag. Soms de hele dag buiten spelen, soms de hele dag op de Doederij, dan weer uren in de gymzaal of de werkplaats en het atelier. Er wordt aan theater- en muziekles meegedaan en noem maar op. Ook de dagelijkse taallessen willen ze voor geen goud missen, wat zich dan ook thuis vertaalt in het vrijwillig lezen van boeken (wij moesten vroeger zoveel lezen dat de lol ervan af is…) en momenteel is rekenen helemaal ‘hot’. Met een groepje ontdekkers wordt een heel rekenboek in een week tijd doorgerekend, waarbij ze zichzelf huiswerk opleggen. Voor het slapen gaan en bij het opstaan wordt er even een bladzijde afgerond.
We merken echt dat onze kinderen zich vanuit intrinsieke motivatie ontwikkelen op een natuurlijke manier. En dat maakt dat twijfels meteen weer worden omgezet in vertrouwen in de school, samenwerkers, onze kinderen en ook in onszelf.
Door als ouder deel te nemen aan de Ouderkring, het organiseren van het Oudervuur en geregeld vrijwilligerswerk te doen op de Doederij voelen wij ons als gezin echt deel van de community en genieten we hier alle vier volop van!
En wat betreft de financiën, dit onderwijs van de toekomst zal toch wel een keer gezien worden in Den Haag??? Eerlijkheid duurt het langst…