Aanmelden visiedagen DOE040 17 en 18 september 2021 voor externen

Op 24 augustus 2021 bestaat DOE040 zeven jaar! Zeven is een bijzonder getal. Vraag je mensen een willekeurig getal tussen één en tien te kiezen, dan kiezen ze buitenproportioneel vaak voor zeven. We kennen zeven van de hoofdzonden en van de schoonheden. Zeven kleuren in de regenboog, en zeven dwergen rondom Sneeuwwitje. De periode van zeven jaar wordt ook geassocieerd met verandering. Of je het nou vraagt aan de astrologen (Uranus in je horoscoop), de antroposofen (levensfases van Steiner), of sommige biologen (alle cellen in je lichaam zijn vervangen), de periode van zeven jaar is veelbetekenend.

Op 17 en 18 september organiseert DOE visiedagen waarop we samen terugkijken, onderzoeken waar we nu staan en richting bepalen voor de komende 7 jaar. Wat gaat goed, wat kan beter. Voor een aantal onderdelen van het programma nodigen we ook studenten en medewerkers van andere democratische scholen en voormalig leerlingen van DOE van harte uit! We vinden het leuk als jullie met ons mee willen denken en hopen dat we elkaar kunnen inspireren tijdens deze dagen!

Meer informatie over het programma kun je vinden in de bijlage.

Wil je je aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in! In verband met inkopen en eventuele selectie van deelnemers bij veel aanmeldingen, dient je aanmelding uiterlijk 8 september door ons te zijn ontvangen.

Namens het organiserend comité,

Lotus, Finn, Sophia, Elizabet, Anandi, Debbie en Jacqueline