Aanmelden visiedagen DOE040 17 en 18 september 2021 voor ouders

Op 24 augustus 2021 bestaat DOE040 zeven jaar! Zeven is een bijzonder getal. Vraag je mensen een willekeurig getal tussen één en tien te kiezen, dan kiezen ze buitenproportioneel vaak voor zeven. We kennen zeven van de hoofdzonden en van de schoonheden. Zeven kleuren in de regenboog, en zeven dwergen rondom Sneeuwwitje. De periode van zeven jaar wordt ook geassocieerd met verandering. Of je het nou vraagt aan de astrologen (Uranus in je horoscoop), de antroposofen (levensfases van Steiner), of sommige biologen (alle cellen in je lichaam zijn vervangen), de periode van zeven jaar is veelbetekenend.

Op 17 en 18 september organiseert DOE visiedagen waarop we samen terugkijken, onderzoeken waar we nu staan en richting bepalen voor de komende 7 jaar. Wat gaat goed, wat kan beter.

Tijdens deze twee dagen zijn er momenten alleen voor schoolgenoten (leerlingen en medewerkers), momenten met ouders en een deel met mensen van andere democratische scholen. Ook alumni zullen we benaderen of ze hun bijdragen willen leveren aan deze dagen. Leerlingen van de midden- bovenbouw (9 jaar en ouder) kunnen deelnemen aan de dagen. Ouders met kinderen in de onderbouw zijn welkom maar kunnen hun kind(eren) niet meenemen.

We gaan vooral met elkaar in gesprek, ervaren en vieren. Want wat een prachtige school hebben we samen neergezet. Op naar de volgende jaren!

Meer informatie over het programma kun je vinden in de bijlage.

Wil je je aanmelden? Vul onderstaand formulier in! In verband met inkopen en eventuele selectie van deelnemers bij veel aanmeldingen, dient je aanmelding uiterlijk 8 september door ons te zijn ontvangen.

Namens het organiserend comité,

Lotus, Finn, Sophia, Elizabet, Anandi, Debbie en Jacqueline