Podcast de leerrijpheid van kinderen

Onze juf Suzanne Thissen deelt haar kennis over de leerrijpheid van kinderen. Dit levert DOE040 mooie resultaten, die vooral fijn zijn voor de kinderen. Kinderen leren met plezier lezen, schrijven en rekenen zonder faalangst. Het kan eenvoudig en snel, het gaat om het juiste moment!

Onderzoek burgerschapsonderwijs bij DOE040

Afgelopen november bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school. Er werd onder andere onderzoek gedaan naar hoe wij het burgerschapsonderwijs vormgeven op DOE. Inmiddels is hiervan een definitief rapport verschenen. Je kunt het via de link hieronder in zijn geheel lezen!

DOE040 – definitief rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen (1)

DOE Business

In 2014 begonnen we een school waar jonge mensen zich ontwikkelen in vrijheid en gelijkwaardigheid, op basis van hun intrinsieke motivatie. Inmiddels zien we zelfbewuste jongeren opgroeien die dichtbij zichzelf staan, als vanzelfsprekend leren en de wereld met vertrouwen tegemoet treden. Persoonlijk leiderschap, autonomie en authenticiteit worden er geleefd. Onze kennis en ervaring met betrekking tot leren en leven vanuit intrinsieke motivatie willen we delen. Dat doen we vanaf vandaag met workshops, lezingen en trainingsdagen via DOE Business.

Gemeente Rotterdam snuift inspiratie bij DOE040

De gemeente Rotterdam presenteerde onlangs een masterplan met betrekking tot haar visie op onderwijs in 2030. Rotterdam wil onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen biedt en dat jongeren vormt tot weerbare volwassenen die wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt en zich makkelijk aanpassen aan de vele veranderingen waar zij mee te maken krijgen. Ter inspiratie bezoekt de gemeente deze weken een aantal vernieuwende scholen in Nederland. Eén daarvan was DOE040 in Veldhoven. Op vrijdag 2 november kwamen er 20 ambtenaren en onderwijsbetrokkenen op bezoek om te zien hoe jonge mensen op onze school leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun vrijheid. De gemeente voerde gesprekken met verschillende leerlingen, was getuige van sociocratische besluitvorming en ervoer hoe gelijkwaardigheid tussen leraar en leerling er in de praktijk uitziet. We vonden het fijn om onze kennis en ervaring op deze manier te delen.

Conclusie RvdJ: Journalistieke werkwijze van De Monitor was onzorgvuldig

De Raad voor de Journalistiek heeft geconcludeerd dat de journalistieke werkwijze van onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) onzorgvuldig is geweest. In de uitzending “Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen?” werd onze school voornamelijk negatief in beeld gebracht. We dienden na een klacht bij de omroep, een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek om de onzorgvuldige journalistieke werkwijze van De Monitor aan de kaak te stellen. De Raad voor de Journalistiek oordeelt nu dat De Monitor inderdaad onzorgvuldig gehandeld heeft. Zo is De Monitor tekortgeschoten in hun onderzoek en was de berichtgeving te eenzijdig. Ook heeft het programma ten onrechte de indruk gewekt dat we niet hebben willen meewerken aan het onderzoek. Volgens het rapport van de Raad voor de Journalistiek heeft dat de negatieve beeldvorming over onze school ongerechtvaardigd versterkt.

De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan De Monitor om deze conclusie ruimhartig te publiceren. We zijn opgelucht dat de tekortkomingen van de journalistieke werkwijze van De Monitor zijn erkend. Daarnaast hebben onze leerlingen ervaren dat je respectvol mag gaan staan voor je rechten. We gaan vol vertrouwen door met het neerzetten van democratisch onderwijs.

Lees hier het volledige rapport van de Raad voor de Journalistiek.

Bij DOE040 is iedereen welkom om zichzelf te zijn

In de visie van DOE040 heeft ieder mens een natuurlijke drive om zich te ontwikkelen. Het volgen van die natuurlijke drive leidt tot creatieve, zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Wij bieden jonge mensen een inspirerende omgeving waarin zij hun unieke talenten in vrijheid kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij speelt respect een belangrijke rol: wij hebben begrip voor onze verschillen. Bij DOE is iedereen welkom om zichzelf te zijn. Dát is waar wij voor staan.

Afgelopen week richtte televisieprogramma De Monitor haar vizier opnieuw op het democratisch onderwijs. Ditmaal zouden wij ‘geïnfiltreerd worden door Avatars’. Bij de start van DOE waren veel mensen betrokken. Inderdaad ook één persoon met een afgeronde Avatar-training. Lang is hij niet bij onze school betrokken geweest, alleen het voorbereidende jaar, en al was hij wel gebleven: wij werken samen met mensen die in staat zijn om anderen de ruimte te geven om zichzelf vanuit gelijkwaardigheid te ontplooien. En of die persoon dan boeddhistisch, christelijk, NLP-er, avatar, schrijver of hockeyer is, het is oké. Als mensen onze leerlingen vanuit gelijkwaardigheid kunnen benaderen, ondersteunen en inspireren, zijn alle verschillende achtergronden een verrijking.

Voor de duidelijkheid: er worden geen technieken uit Avatar-cursussen toegepast op DOE. Het verband tussen DOE en Avatar raakt kant noch wal. We hebben urenlang met de redactie van De Monitor gesproken over onze visie op onderwijs en zijn zeer geschokt over hun journalistieke werkwijze. We hebben een officiële klacht ingediend bij de KRO/NCRV en staan door een nalatige reactie op het punt om de klacht door te sturen naar de Raad voor de Journalistiek.