Blog

In het DOE-atelier

“Wil jij me helpen om een astronautenbroek te maken?” vroeg een leerling van 4 jaar. Hij wist al precies hoe hij eruit moest komen zien en dat hij het wilde naaien met de naaimachine. Machines vindt hij interessant, want toen we laatst een vlaggenlijn voor zijn zelfgebouwde sinterklaasboot maakten wilde hij de vlaggen zeker weten met de nietmachine vastmaken. Hij was gefascineerd door het mechanisme dat ervoor zorgde dat de nietjes uit dat machientje kwamen. Nadat hij de zilveren stof uitkoos, hebben we het simpel aangepakt en is hij op de grond op de stof gaan liggen en hebben we zijn benen nagetekend. Volgens hem zou het nu veeeels te groot worden. Ik legde uit dat die extra ruimte nodig is omdat je nu eenmaal niet plat bent, maar toen ik me omdraaide had hij toch al een stuk van de taille en de pijpen geknipt. Hij is namelijk ook heel eigenwijs….

We zijn vrolijk achter de naaimachine gekropen en toen we klaar waren had hij dus een te korte broek aan alle kanten. We moesten er allebei hard om lachen en hij zag nu zelf dat hij het niet zo slim gedaan had. Samen hebben we het hersteld en hij liep vervolgens apetrots met een astronautenbroek vol extra naden rond.

Zo gaat het vaak. Kinderen van allerlei leeftijden komen in het atelier met een idee dat ze uit willen werken of met alleen zin om iets te creëren, en laten zich inspireren door wat er op dat moment gebeurt in het atelier. Door aan te haken bij wat andere kinderen of medewerkers aan het doen zijn. Schilderen, sculpturen maken, kleien, handwerken. Niet volgens een opdracht, maar omdat het moment of bijvoorbeeld het jaargetijde zich ervoor leent. In de zomer buiten action painten met nieuwsgierige en enthousiaste kinderen van alle leeftijden. Pompoenen beschilderen met Halloween en creatieve surprises worden gemaakt voor het sinterklaasfeest.
Het is te veel om op te noemen, dus ik noem een greep uit de creaties die de kinderen in het atelier maken.

– Een creatieve jongen van 10 jaar kleit diverse maskers en is hofleverancier van de meest fantastische “wapens” voor de LARP-leden.
– Een jongen van 18 die al prachtig piano speelt wilde leren portrettekenen/schilderen.
– Knuffels worden gemaakt door jongens en meisjes van allerlei leeftijden.
– Op het schoolbord staat al maanden een fantasiewereld getekend door een zeer getalenteerd meisje. Niemand wil het uitvegen omdat het zo mooi is.
– Een weekblad wordt op eigenzinnige wijze door een “door de DOE-wol geverfde leerling” gemaakt en de 13e editie ligt al een tijdje stil omdat het er even niet van komt. Dat kan bij DOE want je als je op dat moment andere dingen leuker, interessanter vindt dan ben je daar weer gemotiveerd mee bezig.

Er kwam een vraag voor teken- en schilderlessen op een vast tijdstip zodat kinderen die daarin structuur willen dat kunnen krijgen. Ook komen er Cultureel Kunstzinnige Vormingslessen. Ik probeer daarin het werk niet te beoordelen maar te faciliteren in wat het kind nodig heeft om te groeien.
Omdat respect voor elkaar en voor de materialen hoog in het vaandel staan bij DOE is het een fijne omgeving waar naast leren ook veel lol te beleven is. Het is een genot om zo met en van gemotiveerde kinderen en collega’s te leren!

Toneelles

Ze stond te wachten in de hal en keek verward om zich heen. Na een aantal jaren op een reguliere basisschool was ze op haar zevende op DOE040 – Democratisch Onderwijs Eindhoven – terechtgekomen. Het idee van DOE: leven in vrijheid en leren door het volgen van je eigen nieuwsgierigheid. DOE was net opgericht en geopend en het meisje behoorde tot de eerste lichting leerlingen. Met enig ongeduld keek ze rond. “En nu?” dacht ze. Ze wachtte op het moment waarop iemand haar zou vertellen dat ze iets moest gaan doen.

Zo had ze dat geleerd op de reguliere basisschool: de volwassenen geven de opdrachten en de kinderen voeren het uit. Na enkele jaren naar de juf en meester luisteren zat die uitvoerende rol al zo in haar systeem dat ze vergeten was dat het anders kon. Ze was vergeten dat ze zelf iets wilde. Zonder het te beseffen was het speelse kind verandert in een passief en volgzaam mens dat afstand had genomen van het uiten van haar creativiteit. Daar stond ze dan, te wachten. Op een plek waar niemand haar zou vertellen wat ze moest gaan doen.

Op DOE werd het patroon van wachten op op te volgen instructies rigoureus doorbroken. Het meisje kreeg de touwtjes van haar leven weer in eigen handen, en haar eerste reactie was wat onwennig. Eén van de meest vruchtbare gemoedstoestanden volgde: verveling.

Democratisch onderwijs werkt op basis van zogeheten ‘kringen’ waarin besluiten worden genomen. In die kringen heeft ieder lid van de school een gelijkwaardige stem, ongeacht de leeftijd. De ‘schoolkring’ is het hart van de school en komt wekelijks bijeen om nieuwe regels (moties) te behandelen, en daar kan dus letterlijk iedereen over meebeslissen. DOE werkt met de consent-methode. Dat wil zeggen dat een motie enkel wordt aangenomen als alle aanwezigen ‘consent’ gaan en daarmee aangeven dat ze geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben. De te bespreken moties worden van tevoren gecommuniceerd. Ben je niet aanwezig? Dan was iets anders op dat moment blijkbaar belangrijker en beslis je niet mee.

Via de schoolkring zien ook hulpkringen het licht. Zij krijgen dan het mandaat om besluiten te nemen over specifieke onderwerpen. Zo is er op DOE onder andere een redactiekring, een boerderijkring en een gamekring. Iedereen die een bepaald initiatief voor ogen heeft en neemt, kan zo’n kring in het leven roepen. Sommige kringen bestaan sinds de oprichting van de school en andere kringen worden na een korte periode van enthousiasme weer op non-actief gesteld. Het kan allemaal, naar gelang de innerlijke vonk van de mens. Dat is de dynamiek van school.

Het meisje dat in de hal stond te wachten, besloot na enige tijd van verveling iets te doen wat ze leuk vond. En, ja: dat vond ze leuk. Vervolgens kwam ze weer terug naar de hal. Nog steeds was daar niemand die haar vertelde dat ze iets moest gaan doen. Daarom koos ze er opnieuw voor om iets leuks te doen. Hoe onwennig ook. Eigenlijk beviel het haar wel. Ze ging opnieuw iets leuks doen. En opnieuw. En opnieuw.

Inmiddels is het 3 jaar later. Voor het tienjarige meisje is het een gewoonte geworden om haar hart te volgen en haar creativiteit de vrije loop te laten. Dat doet ze dagelijks. Daar heeft ze alle tijd voor. Zo rollen haar zelf geknutselde en geschreven weekbladen als warme broodjes het atelier uit en verschenen we tijdens het jaarlijkse zomerfeest met een gemêleerd gezelschap op het podium om een fantasierijke versie van Roodkapje te spelen. Tijdens het repeteren van het toneelstuk werd het volgende ‘leuks’ geboren. Toneelles.

Samen met mij schreef ze een motie voor een toneelkring. Afgelopen maandag presenteerden we ons voorstel aan de schoolkring en gingen alle aanwezigen opgetogen ‘consent’. Een high-five later zetten we onze eerste les in elkaar en op dinsdag stonden we voor een groep kinderen met leeftijden tussen de 5 en de 14 jaar. Om de beurt leidden we de fanatieke acteurs door de oefeningen heen. We hebben er allemaal van genoten. Het meisje dat ooit in de hal stond, verward om zich heen keek en uit verveling maar iets leuks ging doen, is de grondlegger van een nieuw DOE-hoogtepunt: toneelles, elke dinsdag om 14.00u.

Dit is nu

Iedereen die dit leest heeft ooit leren lezen. De kans is groot dat je ongeveer 6 jaar was toen je daarmee begon, in groep 3. In dezelfde periode begon je met schrijven. Je kreeg een stikker of krul als je de sierlijke lussen onder en boven de letters met precies de juiste hellingsgraad tussen de lijntjes wist te krijgen. Je kreeg geen stikker of krul als dat niet lukte. Bakte je er echt helemaal niets van, dan zei je gedag tegen al je vriendjes en deed je het allemaal gewoon nog eens over. Schoolrapporten waren onverbiddelijk. Geen genade.

Afgelopen week kroop er een mannetje van 9 jaar bij me op schoot. Ik zat wat te tekenen bij de prikbordmuur in de ontdekruimte toen hij zijn hoofd op m’n schouder legde en zich vervolgens met een soepele beweging onder m’n arm door wurmde. Nieuwsgierig keek hij naar het papier: “Wat teken je?” Ik pakte een andere kleur stift en begon met een verticale lijn. “Raad maar,” zei ik speels. Twee cirkels en wat strepen later riep hij: “Een schaar!” Daarna schreef de knul ‘schaar’ onder de figuur. Handenvol tekeningetjes volgden, waaronder een trompet, een toilet, een luchtballon, een clown en een zappelin. Het kereltje voorzag ze allen van hun benaming.

De jongen verdiende er geen stikker of krul mee, en riskeerde het ook niet om een ‘o’ te krijgen als hij een woord verkeerd spelde. Aan de tien minuten die wij op die dag samen doorbrachten waren geen consequenties verbonden. Niet één. De jongen kwam uit pure nieuwsgierigheid naar me toe en verdween toen iets in hem zei verder te gaan. Het was zijn beloning om op dat moment daar te ‘zijn’. We speelden wat, en tussendoor verruimde hij zijn woordenschat een beetje. Mijn dag was net begonnen en meteen gemaakt. Wat de jongen nadien is gaan doen? Nog meer spelen.

Mocht jij in groep 3 begonnen zijn met lezen en schrijven en daar een vermelding van op je rapport hebben gekregen, dan zijn er tenminste drie verschillen tussen jou en dit 9-jarige kind. 1: Deze jongen zit niet in een groep. 2: Deze jongen heeft geen les. 3: Deze jongen heeft geen rapport. Deze jongen gaat naar DOE040 – Democratisch Onderwijs Eindhoven – waar kinderen tussen de 4 en 21 jaar in een inspirerende omgeving verblijven en zich in totale vrijheid bewegen. Ze volgen hun innerlijke vonk en ontdekken zo wie ze zijn, wat hun grenzen zijn, wat andermans grenzen zijn, wat ze willen en dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen om voor elkaar te krijgen wat ze willen. En, ja: net als jij kan ook deze jongen lezen en schrijven.

Twee maanden geleden streek ik neer bij DOE040. Ik keek mijn ogen uit. Dat doe ik nog steeds. DOE040 is als een oase die maar blijft bestaan. Ik ben in mijn leven achttien jaar naar school geweest: 8 jaar basisschool, 6 jaar middelbare school en 4 jaar universiteit. Nooit is mij verteld of laten voelen dat ik mijn nieuwsgierigheid in al mijn onbevangenheid mag volgen en dat mijn innerlijke vonk me altijd het juiste brengt. Dat daarop vertrouwen liefde is. Dat ik van nature mezelf ben. Daar had ik na al mijn diploma’s zelf achter te komen… om het nu anders te organiseren voor onze kinderen. Dit is de toekomst nu.

Ik wil vandaag wiskunde doen!

Een jonge schoolgenoot van vijf jaar oud kwam vandaag langs om te vertellen dat hij graag wiskunde wil doen. Hij had dit al een keer tegen een samenwerker gezegd en deze had dit aan mij laten weten, dus ik was voorbereid op de vraag. Hij vertelde dat hij ook een schrift voor rekenen heeft thuis, maar vandaag had hij die niet bij zich. Hij wilde toch wel graag meteen aan de slag, dus ik zei: “Laten we wiskunde gaan zoeken in de school.”

En zo gingen we op pad. Het eerste ding dat we tegenkwamen was een dartboard dat klaar lag om opgehangen te worden. Ik begon over de vorm, want het leek me goed om ook te vertellen over andere kanten van wiskunde dan het rekenen dat hij al kent. “Rond” was zijn antwoord. Ik vertelde hem dat je dit in wiskunde een cirkel noemt. Vervolgens merkte hij de metalen rand op, die je niet kunt draaien, omdat hij vast zit. Zo vond hij ook de cijfers op de metalen rand. Ik heb hem uitgelegd dat je bij darten een precies aantal punten probeert te halen en dat elk vakje een aantal punten waard is. En dat de kleine, moeilijke vakjes meer punten waard zijn dan de grote vakken. Ook deze puntentelling is wiskunde. Toen wees hij uit het raam, want daar had hij een stuk regenpijp zien liggen. “Ook rond,” zei ik. Dit noem je een ruimtefiguur in de wiskunde. Een cilinder. Hij nam dit aan en vertelde dat aan de andere kant van de school een opslag is. Daar liggen vast nog meer regenpijpen.

We kwamen bij onze tweede wiskundige onderwerp: afstand. We besloten de afstand in stappen te meten van hier naar de andere kant van de school. Tot 39 stappen ging dit zonder problemen. Maar wat kwam er ook al weer na dertig. Ik hielp hem op weg en hij ging rustig door tot 59, kleine hapering, en uiteindelijk waren het ongeveer 62 stappen naar de andere kant van de school. Toen vroeg ik: “Zou ik evenveel stappen moeten zetten als jij om naar de andere kant te komen?” Hij dacht eerst meer, maar we hebben het getest door allebei 10 stappen te zetten. Ik kwam duidelijk verder, dus ik zou minder stappen nodig hebben.

We stonden naast de grote ruimte waar grote bouwmatten liggen om hutten te bouwen. Ik vertelde hem nog wat meer over ruimtefiguren, zoals balken en prisma’s, en toen ploften we neer op de bank. Hij klom vervolgens achter de bank en zei dat het een verstopplek voor kinderen is. Ik kon daar niet achter, want ik ben te groot. “Maar jij hebt dan wel het voordeel dat je sneller aan de andere kant van de school bent,” zei hij. Het was duidelijk dat er wat van het onderwerp afstand was blijven hangen.

Nog even hebben we verder gepraat over het bouwen van hutten en dat je om te bouwen ook wiskunde gebruikt. Toen keken we naar buiten en zagen een paar kinderen over het terrein lopen naar de bosrand, waar ze volgens hem ook hutten bouwen. Hij mag daar zelf alleen heen met een samenwerker, en toen vertelde hij over hoe hij naar de speeltuin in zijn buurt loopt. Hij noemde de speeltoestellen en samen bedachten we hoeveel kinderen we mee konden nemen naar de speeltuin. Twee kinderen op de schommels en ook twee op de wip. Op het klimrek was wel plek voor acht kinderen en nog drie op het duikelrek. Toen kwamen we wel op een probleempje uit, want de zandbak was zo groot dat het moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen daar in kunnen spelen. Hij had hem nog nooit te vol gezien. Maar we concludeerden wel dat hij alle kleuters van DOE zou kunnen meenemen naar de speeltuin.

Toen veranderde het onderwerp in een feestje waar hij was geweest. Het jarige meisje had vijf kinderen uitgenodigd, want ze was vijf geworden. Ik vroeg met hoeveel kinderen ze dan op het feestje waren. “Zes,” zei hij, “of nee zeven.” Er was namelijk ook een zusje bij. Ik zei dat logica ook wiskunde is, zoals weten dat wanneer iemand mensen uitnodigt, je ook te persoon van het feestje moet meetellen.

Ondertussen waren een paar oudere school-genoten begonnen met het maken van muziek in de ruimte ernaast en stelde mijn wiskunde-partner voor om te dansen als je muziek hoorde. De muziek stopte namelijk soms even en ging dan weer door. Na nog even genoemd te hebben dat er ook veel wiskunde in muziek voorkomt, en een tijdje het spelletje gedaan te hebben, besloten we dat de les zo wel lang genoeg had geduurd. Ik ging weer terug naar de studieruimte en hij ging verder met dansen en spelen.

Vandaag was mijn eerste dag op DOE. Ik ken het democratisch onderwijs al 11 jaar, en weet door ervaring dat de meeste interessante dingen spontaan gebeuren. Deze wiskundeles is daar een voorbeeld van. Hoewel sommige dingen die ik vertelde nog niet zullen blijven hangen, werd me duidelijk dat hij met plezier met wiskunde bezig is geweest en daarbij aardig wat heeft opgepikt. Volgende week werken we vast met zijn schrift aan wat sommetjes en een andere keer zullen we wellicht ruimtefiguren gaan knutselen. Ook is het mogelijk dat dan weer iets anders zijn interesse trekt. Het is allemaal goed: hij heeft geleerd om die interesses te volgen en hij weet nu iemand om vragen aan te stellen. Voor mij is deze manier van aansluiten bij de leerwensen van kinderen de beste manier om ze te laten ondervinden dat zij de leiding kunnen hebben over hun leerproces en de samenwerkers in de school voor ze klaar staan om ze daarbij te helpen.