BSO DOEgroen van start

Vandaag hebben we een bijzondere dag in onze school gehad. Onze buiten-BSO is gestart! Voorlopig alleen voor de kinderen van DOE040. Van 8 uur tot 18 uur kunnen de kinderen nu terecht voor een fijne dag. Tijdens de BSO-tijd gaan we zoveel mogelijk naar buiten en maken we gebruik van onze eigen kinderboerderij. Letterlijk, lekker in het groen. In de (moes)tuinen, bij de dieren en in het gezellige huisje. We hebben er zin in en DOE040 is nog completer geworden met deze nieuwe aanvulling.

De eerste dag was al erg gezellig, naast het buiten spelen, kippen en cavia’s knuffelen en verzorgen hebben we samen heerlijke appelflappen gebakken.

Wil je meer informatie over de BSO en onze school kijk dan verder op onze  website.

Namens het hele team,

Marieke, Myrthe, Mike, Gabrielle, Suzanne en Jacqueline

Onderzoek burgerschapsonderwijs bij DOE040

Afgelopen november bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school. Er werd onder andere onderzoek gedaan naar hoe wij het burgerschapsonderwijs vormgeven op DOE. Inmiddels is hiervan een definitief rapport verschenen. Je kunt het via de link hieronder in zijn geheel lezen!

DOE040 – definitief rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen (1)

DOE Business

In 2014 begonnen we een school waar jonge mensen zich ontwikkelen in vrijheid en gelijkwaardigheid, op basis van hun intrinsieke motivatie. Inmiddels zien we zelfbewuste jongeren opgroeien die dichtbij zichzelf staan, als vanzelfsprekend leren en de wereld met vertrouwen tegemoet treden. Persoonlijk leiderschap, autonomie en authenticiteit worden er geleefd. Onze kennis en ervaring met betrekking tot leren en leven vanuit intrinsieke motivatie willen we delen. Dat doen we vanaf vandaag met workshops, lezingen en trainingsdagen via DOE Business.

Gemeente Rotterdam snuift inspiratie bij DOE040

De gemeente Rotterdam presenteerde onlangs een masterplan met betrekking tot haar visie op onderwijs in 2030. Rotterdam wil onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen biedt en dat jongeren vormt tot weerbare volwassenen die wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt en zich makkelijk aanpassen aan de vele veranderingen waar zij mee te maken krijgen. Ter inspiratie bezoekt de gemeente deze weken een aantal vernieuwende scholen in Nederland. Eén daarvan was DOE040 in Veldhoven. Op vrijdag 2 november kwamen er 20 ambtenaren en onderwijsbetrokkenen op bezoek om te zien hoe jonge mensen op onze school leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun vrijheid. De gemeente voerde gesprekken met verschillende leerlingen, was getuige van sociocratische besluitvorming en ervoer hoe gelijkwaardigheid tussen leraar en leerling er in de praktijk uitziet. We vonden het fijn om onze kennis en ervaring op deze manier te delen.

Conclusie RvdJ: Journalistieke werkwijze van De Monitor was onzorgvuldig

De Raad voor de Journalistiek heeft geconcludeerd dat de journalistieke werkwijze van onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) onzorgvuldig is geweest. In de uitzending “Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen?” werd onze school voornamelijk negatief in beeld gebracht. We dienden na een klacht bij de omroep, een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek om de onzorgvuldige journalistieke werkwijze van De Monitor aan de kaak te stellen. De Raad voor de Journalistiek oordeelt nu dat De Monitor inderdaad onzorgvuldig gehandeld heeft. Zo is De Monitor tekortgeschoten in hun onderzoek en was de berichtgeving te eenzijdig. Ook heeft het programma ten onrechte de indruk gewekt dat we niet hebben willen meewerken aan het onderzoek. Volgens het rapport van de Raad voor de Journalistiek heeft dat de negatieve beeldvorming over onze school ongerechtvaardigd versterkt.

De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan De Monitor om deze conclusie ruimhartig te publiceren. We zijn opgelucht dat de tekortkomingen van de journalistieke werkwijze van De Monitor zijn erkend. Daarnaast hebben onze leerlingen ervaren dat je respectvol mag gaan staan voor je rechten. We gaan vol vertrouwen door met het neerzetten van democratisch onderwijs.

Lees hier het volledige rapport van de Raad voor de Journalistiek.

Bij DOE040 is iedereen welkom om zichzelf te zijn

In de visie van DOE040 heeft ieder mens een natuurlijke drive om zich te ontwikkelen. Het volgen van die natuurlijke drive leidt tot creatieve, zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Wij bieden jonge mensen een inspirerende omgeving waarin zij hun unieke talenten in vrijheid kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij speelt respect een belangrijke rol: wij hebben begrip voor onze verschillen. Bij DOE is iedereen welkom om zichzelf te zijn. Dát is waar wij voor staan.

Afgelopen week richtte televisieprogramma De Monitor haar vizier opnieuw op het democratisch onderwijs. Ditmaal zouden wij ‘geïnfiltreerd worden door Avatars’. Bij de start van DOE waren veel mensen betrokken. Inderdaad ook één persoon met een afgeronde Avatar-training. Lang is hij niet bij onze school betrokken geweest, alleen het voorbereidende jaar, en al was hij wel gebleven: wij werken samen met mensen die in staat zijn om anderen de ruimte te geven om zichzelf vanuit gelijkwaardigheid te ontplooien. En of die persoon dan boeddhistisch, christelijk, NLP-er, avatar, schrijver of hockeyer is, het is oké. Als mensen onze leerlingen vanuit gelijkwaardigheid kunnen benaderen, ondersteunen en inspireren, zijn alle verschillende achtergronden een verrijking.

Voor de duidelijkheid: er worden geen technieken uit Avatar-cursussen toegepast op DOE. Het verband tussen DOE en Avatar raakt kant noch wal. We hebben urenlang met de redactie van De Monitor gesproken over onze visie op onderwijs en zijn zeer geschokt over hun journalistieke werkwijze. We hebben een officiële klacht ingediend bij de KRO/NCRV en staan door een nalatige reactie op het punt om de klacht door te sturen naar de Raad voor de Journalistiek.

80 kinderen en hun ouders heel blij met DOE040

Als medewerkers, ouders en leerlingen van DOE040 in Veldhoven zijn wij zeer verdrietig en ontstemd over de uitzending van het tv-programma De Monitor. De aflevering ‘Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen? Uitwassen particulier onderwijs’ werd 6 februari jl. uitgezonden. In die uitzending kwamen een ex-leerling en haar moeder aan het woord, evenals de moeder van een leerling die op onze school zes weken op proef heeft meegedraaid. Ook in het ED kwamen dezelfde mensen aan het woord.

Wij betreuren dat De Monitor op basis van de ervaringen van deze ex-leerling en twee ouders de kijker doet geloven dat onze school onbekwaam is. Daarnaast suggereerde de uitzending dat het algehele democratische onderwijs niet functioneert. Het programma brengt daarmee ongenuanceerd schade toe aan een innovatieve onderwijsvorm die voor veel ouders en kinderen uitstekend werkt. De leerlingen van DOE040 gaan dagelijks met veel plezier naar school. Op tv zien ze echter nare beschuldigingen over HUN school.

In de uitzending werd gesuggereerd dat DOE040 niet wilde reageren op de verwijten die De Monitor had ontvangen. Dat is onwaar. Directeur Jacqueline van Ewijk heeft bijna vier uur telefonisch gesproken met de redactie van dit programma. Maar zij kon om privacy-redenen niet ingaan op individuele klachten en op privéomstandigheden van betreffende kinderen. Dat kan en doet geen enkele school in Nederland.
Ten tweede konden we ons niet identificeren met de van tevoren duidelijk getoonde negatieve insteek van de redactie. Jacqueline heeft wel verschillende keren De Monitor uitgenodigd de school te bezoeken en, zonder camera, zelf te onderzoeken hoe de school en leerlingen functioneren. Het antwoord van de redactie: “Als we niet mogen filmen, zeggen we in het programma dat de school niet wil meewerken. En dan maar eens kijken wat Nederland hiervan vindt…”
Wij keuren deze stemmingmakerij in De Monitor af en distantiëren ons volledig van deze vorm van journalistiek. We hebben als school daarom besloten een klacht in te dienen bij de KRO-NCRV en zo nodig bij de Raad voor de Journalistiek.

DOE040 heeft 80 leerlingen en er werken 23 begeleiders, van wie 15 met een onderwijsbevoegdheid. Zij werken hier met hart en ziel en ondersteunen leerlingen die zich in vrijheid ontwikkelen. Wij zien authentieke mensen opgroeien vol passie. Zij hebben een natuurlijke drive en leren verantwoordelijkheid nemen voor hun vrijheid en ontwikkeling. Het is voor al onze betrokkenen dan ook zeer pijnlijk om te zien dat zoveel oprechte zorg en bevlogenheid in 30 minuten televisie worden afgeschilderd als waardeloos. En dat terwijl de Onderwijsinspectie ons onderwijs, primair en voortgezet, steevast als goed beoordeelt.

Enkele citaten uit het inspectierapport van 16 februari 2017:

PRIMAIR ONDERWIJS
‘De school beschikt over een groot assortiment van leerbronnen waarvan hedendaagse methoden die in het basisonderwijs in gebruik zijn, een belangrijk onderdeel vormen. Daarnaast beschikt de school over actuele digitale leerbronnen voor taal en rekenen (en wereldoriëntatie) waarbij de volledige leerlijn voor de leerlingen zichtbaar is en waar voor elk kerndoel of onderdeel daarvan lesstof aanwezig is. We hebben kunnen constateren dat leerlingen hier daadwerkelijk in werken, individueel of onder begeleiding van een vakdocent/leraar.’

‘Tijdens het schoolbezoek zijn meerdere onderwijsactiviteiten waargenomen en/of bijgewoond en producten van leeractiviteiten bekeken. Hieruit kan worden afgeleid dat gewaarborgd is dat de leerlingen langs de kerndoelen worden geleid. Voor meerdere vakgebieden geldt dat het aanbod de kerndoelen te boven gaat. Er is sprake van een rijke leeromgeving.’

VOORTGEZET ONDERWIJS
‘Leerlingen die aangeven onderwijs te willen volgen aansluitend aan de kerndoelen worden daartoe in de gelegenheid gesteld. De leerlingen bepalen de vakken in samenspraak met hun coach. De school biedt de mogelijkheid het programma zodanig samen te stellen dat de leerlingen aan de staatsexamens kunnen deelnemen. De school waarborgt dat de leraren het programma zodanig inrichten dat de betreffende leerstof aan bod komt.’

‘Uit observaties en gesprekken is gebleken dat de school de betreffende leerdoelen regelmatig aan de orde komen. Dit gebeurt zowel op spontane momenten waarbij actuele onderwerpen in het nieuws besproken worden als ook meer gestructureerd binnen projecten. De sociocratische werkwijze van DOE040 VO biedt daarnaast frequent ruime mogelijkheden om elementen van burgerschap in de praktijk te oefenen en toe te passen in de dagelijkse schoolpraktijk.’