De school

DOE is een democratische school voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar. Zij zijn vrij om individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze willen leren. Zo wordt er continu van elkaar geleerd en leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkel- en leerproces. We vergelijken DOE-ers niet met elkaar op basis van leeftijd en cognitieve vaardigheden, maar vormen samen met de ouders en de leerling een beeld van zijn of haar ontwikkeling. Op DOE kunnen leerlingen oefenen met de vaardigheden die er echt toe doen. Wat doe ik met mijn vrijheid? Hoe verhoud ik me tot anderen? Waar ga ik helemaal voor? Wat moet ik zelf doen om mijn doelen te realiseren? DOE volgt en beschrijft de ontwikkelingen van iedere leerling zonder oordeel en met vertrouwen. Het is onze missie om een inspirerende leeromgeving te bieden waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers die op hun eigen manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving.

Op DOE heb je je ontwikkel- en leerproces in eigen hand

ZELFBEWUSTE, CREATIEVE WERELDBURGERS
Het is ons doel dat jonge mensen een positief zelfbeeld en zicht op hun eigen competenties ontwikkelen. We faciliteren leerlingen vaardigheden te ontwikkelen zoals initiatief nemen, meningsvorming, verantwoordelijkheid nemen, discipline, respectvol gedrag, samenwerken, communiceren, creatief denken en zelfregulering. We bieden leerlingen ruimte en vrijheid om te ervaren waar grenzen en mogelijkheden van zichzelf en anderen liggen. Leerlingen leren dit vooral uit echte situaties die zich voordoen in het dagelijkse schoolleven. Dit is een realistische voorbereiding op een zelfstandig leven in de samenleving.

GELIJKWAARDIGHEID IN BESLUITVORMING
Leerlingen in onze school hebben recht op een gelijk aandeel in de besluitvorming over hoe de school wordt bestuurd en welke regels er nodig zijn. DOE is opgezet als minimaatschappij en wordt bestuurd door middel van sociocratische kringen. We maken gebruik van sociocratie om te komen tot gedragen besluiten, zonder voor- en tegenstanders. Er wordt een besluit genomen wanneer niemand een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft. De besluitvorming is een boeiend proces waarin leerlingen veel leren over taal, strategie, psychologie, politiek, argumenteren, inhoudelijke onderwerpen, bezien vanuit diverse niveau’s en perspectieven.

De schoolkring is het hart van de school.  De schoolkring heeft hulpkringen die besluiten mogen nemen over specifieke onderwerpen. Zo is er een Redactiekring, een Studiekring, een Atelierkring, een Feestkring, een Poetskring, een Inrichtingskring, een Theaterkring, een Boerderijkring, etcetera. Als je op school iets wil veranderen, bijvoorbeeld een regel invoeren of juist afschaffen, dan schrijf je een motie voor de betreffende kring.

Een bijzondere kring is de Bemiddelingskring (BMK). Deze kring is inzetbaar als het niet lukt om een conflict op te lossen. Er zijn vaste BMK-leden die door de schoolkring worden gekozen. Ze helpen volgens een vastgestelde procedure bij het vinden van een oplossing.

INSPIRERENDE LEEROMGEVING
De school beschikt over tal van functionele ruimtes, zoals een werkplaats, een atelier, een speellokaal, een ontdeklokaal, een studieruimte, een muzieklokaal, een keuken, een kantoor, een theater, een kinderboerderij etcetera. Bovendien is er genoeg buitenruimte om je helemaal uit te leven. In veel van de ruimtes is een vast teamlid aanwezig, zodat indien nodig begeleiding altijd in de buurt is.


Het speellokaal

De werkplaats

Het muzieklokaal

RESPECT
Om in harmonie met jezelf en je omgeving te kunnen leven, is het belangrijk dat je leert welke invloed jouw gedrag heeft op jezelf en je omgeving. Op DOE bieden we alle leerlingen de ruimte om hun nieuwsgierigheid te volgen, en we besteden veel aandacht aan de momenten waarop er teveel vrijheid wordt genomen. Op DOE zeggen we dat ‘je vrijheid ophoudt waar de grens van de ander begint.’ Als er een conflict ontstaat, maken we de situatie rond. Dat doen we niet door een schuldige aan te wijzen en straf te geven. Rondmaken doen we door de betrokkenen volgens de regels van de sociocratie te laten vertellen over wat er is gebeurd en wat dat met je doet. Vervolgens bedenken de betrokkenen een actie die hij of zij kan uitvoeren om weer in harmonie te komen.

Kapitein van je eigen schip… fiets

 

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de veelgestelde vragen of kom naar een Infokring.