Samenwerkers

BRUNO ORTIZ KESSELS
Als je dit leest ben je waarschijnlijk benieuwd naar wat DOE is en wie er bij zitten. Om een oordeel te vellen heb je besloten om te kijken wie er bij het team zitten en of die personen jouw aanspreken. Mij is dan weer gevraagd om deze informatie te geven zodat je een idee krijgt van wie ik ben. Aangezien ik niet zo graag praat over mezelf, houd ik het kort en bondig. In de geest van Martin Luther King jr. begin in met mijn eerste principe: ik beoordeel anderen op hun eigen principes, niet op de mijne.
Aldus mijn principes,
- alles mag veranderen, zelfs als het al goed is
- het proces is belangrijker dan het resultaat
- als je de verantwoordelijkheid niet neemt, neemt iemand anders die
- don't lose and be a loser
- alles wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet
- 1+1=3
LEES MEER

- wie de schoen past, mag 'm opeten
- ge wit ooit nooit nie
- als ik gemekker wil, dan koop ik wel geiten

Naast professioneel slap zeiken geef ik ook natuurkundeles en overzie ik de buitenboel bij DOE, maar dat is puur technisch.

ELIZABET MEERBEEK
Creativiteit en logica, de cijfers en de letters, orde en chaos, de linker- en de rechterhersenhelft, ik bevind me graag op dit soort raakvlakken. Als jong kind wilde ik kinderboekenschrijfster worden. Op de middelbare school had ik nog het meeste plezier in de exacte vakken. Thuis schreef ik liedjes achter mijn piano. In 2005 heb ik de opleiding Vrijetijdwetenschappen afgerond. Na enkele jaren werkervaring, begon ik in 2009 in deeltijd aan de lerarenopleiding wiskunde, die ik in 2016 afrondde. Ik ben getrouwd met Bernt en heb drie kinderen, Cas (april 2010), Iris (maart 2012) en Jens (augustus 2017).

Ik ben de ‘wiskundejuf’ van DOE, maar ik zoek altijd naar waar mijn interesses die van de leerlingen nog meer overlappen. Ik coach leerlingen, probeer hen bij te staan in hun zoektocht naar wie ze zijn. Tot slot probeer ik een rolmodel te zijn voor onze leerlingen in de sociocratische kringorganisatie van onze school. Ik ben een vast gezicht in de Studiekring en Communicatiekring.

LEES MEER
Tijdens de lerarenopleiding werd ik steeds enthousiaster over het vak wiskunde en over de leerlingen, maar steeds minder over het onderwijssysteem. Begin 2014 kwam ik in contact met gelijkgestemden, die op het punt stonden een school te stichten. Ik wist direct dat ik hieraan een bijdrage wilde leveren. Ik geloof dat kinderen ons steeds weer verbazen wanneer ze zich op hun manier in vrijheid, maar met voldoende aandacht en inspiratie kunnen ontwikkelen.

GABRIELLE ANDRIESSEN
Samen met Michiel, Teun & Luuk wonen wij in Stratum. Op mijn 24e afgestudeerd op de Hogeschool Domstad met als specialiteit; jongste kind en Jenaplan. Daarna op bijzondere scholen mogen werken: De Werkplaats van Kees Boeke, op een Jenaplan- en een Daltonschool, uiteindelijk in Eindhoven terecht gekomen voor de liefde. 5 ½ jaar gewerkt als Intern Begeleider en de jaren daarna gewerkt met kleuters.

Naast DOE ben ik Sociaal & Emotioneel Vaardigheidstrainer en werk met kinderen van 4 t/m 87 jaar. Middels numerologie en familieopstellingen maken we de balans op en aan jou wat je ermee doet. In de zoektocht voor Teun op een infoavond van DOE terechtgekomen, het was instant thuiskomen voor mij. Uiteindelijk de knoop doorgehakt en gekozen voor DOE, de beste beslissing ooit!

LEES MEER
Met veel liefde & plezier rijd ik ‘t afgelopen jaar – inmiddels samen met Teun en Luuk – naar DOE. Elke dag is er een moment waarop ik denk; “Ja ik ben ECHT hier en ik MAG hier zijn”. Ik leer zoveel en ontmoet mooie, prachtige en bijzondere mensen, groot & klein en ik mag daar zomaar bij zijn. Na 20 jaar ben ik daar waar ik wezen moet…op DOE!!

JAN DAMS
Ik heet Jan, noem mijzelf beeldend kunstenaar. Blijft de vraag wat ik dan doe en ben. Ik doe wat er op dat moment nodig is en ben dus veranderlijk. Binnen de culturele sector heb ik gewerkt in het theater, de beeldende kunst/ ontwerp, als maker, technicus, tentoonstellingsmaker, producent en organisator.

De autonome beeldende kunst heeft altijd voorop gestaan. Vorm geven aan hoe ik mijzelf verhoud tot het leven, de dood, en de liefde. Telkens nieuwe vormen van mezelf uitvindend, mijzelf onderzoekend in mijn leven en de geschiedenis.

Lange tijd was ik er van overtuigd tijd voor mezelf alleen in de werkplaats als beeldend kunstenaar nodig te hebben om te overleven in een overweldigende buitenwereld. Tot ik er als jonge vader achter kwam, eindelijk viel het kwartje, dat ik het moest omdraaien. Dat ik de onbevangen-  en onbevreesdheid, het genieten van wat ik nog niet wist, het verlangen naar de ontdekking moest meenemen naar buiten.  Dat beeldend kunstenaar geen 'doen' maar 'één zijn' behelst.

LEES MEER
Hoe mooi dat ik op DOE040 vakdocent zonder vak mag zijn. Ik heb geen vaste plek. Ik opereer ergens tussen het fietsatelier, theater, werkplaats, laboratorium, atelier, en boerderij. Reagerend op de vraag en genietend van de ontmoeting. Onbevangen als een peuter, argwanend als een puber en invoelend als een ouder.

JACQUELINE VAN EWIJK
Ik heb de Vrije Pedagogische academie gevolgd in Zeist, daar heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Aansluitend de Reinwardt museum academie, Fontys bedrijfskundig management, een coachingsopleiding aan het ITIP en een opleiding tot Sensitherapeut. Eigenaar van een ICT-bedrijf en een praktijk aan huis. Initiatiefnemer van het Leonardo onderwijs in Eindhoven, waar ik veel ervaring heb opgedaan in vernieuwend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ook heb ik een aantal jaren ervaring als bestuurslid van de Vrije School in Eindhoven. Ik ben me van kind af aan al aan het verwonderen over het onderwijs, het nut van hetgeen ik moest leren en het enorme verschil per leerkracht. Waar de een heel populair was en ik veel leerde, was de ander een raadsel en mijn grootste zorg. Inspiratie, ruimte, vertrouwen en veiligheid is wat voor mij telt en wat ik ieder kind wil bieden om zich te ont-wikkelen.

JOHAN WESTER
Ik ben zelf een kind van democratisch onderwijs! Van mijn twaalfde tot mijn zestiende heb ik op Iederwijs Deventer (later De Paradox) en DiscoverI gezeten, tot mijn hele grote tevredenheid. In alles wat er daarna is gekomen zie ik lessen terugkomen die ik daar heb geleerd. Ik heb daar ervaring opgedaan met staatsexamens, maar heb uiteindelijk de VAVO gedaan en in 1 jaar mijn VWO gehaald (intrinsieke motivatie, hoera!). Zeven jaar later, drie grote reizen en een Research Master in de sociale wetenschappen rijker, was ik er zeker van dat ik niet verder wilde in het onderzoek, maar een bijdrage wilde leveren aan het democratische onderwijs waar ik vandaan was gekomen.

En zo kwam ik op DOE! Ik ben sinds mei 2017 als vakdocent maatschappijleer en maatschappij-wetenschappen aan de slag, en bezig met mijn opleiding voor eerstegraads bevoegdheid. Het spreekt voor zich dat ik houd van dit onderwijs, en ik ben ambitieus over de toekomst van democratisch onderwijs in Nederland.

MARIEKE GROOS
In januari 2018 zijn we met onze 3 kinderen op DOE040 in een warm bad beland. Wat een fijne plek om te mogen opgroeien, een plek waar je helemaal goed bent zoals je bent! En als je je kinderen dan wilt meegeven dat ze vooral dat mogen doen en ervaren waar ze gelukkig van worden, kun je als ouder gewoon niet achterblijven. 

Zo kwam ik erachter dat ik me heel graag wil inzetten voor een fijne en leerzame plek op de DOEderij. Mijn wens is kinderen te verbinden met de natuur en daarmee ook met zichzelf. Alle studie- en werkervaring (hbo-Verpleegkunde, jaar PABO, Sensitherapie, Vernieuwend coachen, Permacultuur, gastouder, begeleidster dagbesteding voor jongeren met autisme/hsp) komen samen op de DOEderij en dat klopt. 

Ik geniet ontzettend van het ZIJN op de DOEderij, samen met de kinderen, de dieren, de bomen en planten, de seizoenen. Alles in beweging, de natuur doet zichzelf.

MARGRIET SUVAAL
Na mijn studie Milieukunde (met onderbouwstudie Biologie) aan de UU ben ik onder andere gaan werken bij een Natuuractiviteitencentrum en Milieu-adviesbureau in Reeuwijk.

Naast het ontwikkelen van lesmateriaal en het geven van buitenlessen -want daar beleef je de natuur!- heb ik me vooral bezig gehouden met de (non-profit) organisatie; personeel, financiën, directie/bestuurstaken e.d. Tevens mocht ik mijn ervaringen delen door medewerkers te coachen. 

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven; al jong ben ik begonnen met het bespelen van de klarinet, met later een uitstapje naar de altsax. Verder heb ik een kinderkoor gedirigeerd, zing ik in een gemengd koor en ben daar ook dirigent.

LEES MEER
Mijn creatieve kant heb ik tevens ontwikkeld door binnenhuisarchitectuur te studeren. Heerlijk om ruimtelijk inzicht te combineren met de praktijk! 

Nieuwe dingen leren en blijven ontwikkelen, heb ik altijd fijn gevonden. Zo heb ik trainingen/opleidingen gevold in pedagogiek, ADHD, leer- en gedragsstoornissen, H2T2K, dyslexie en beelddenken/ik leer anders. 

Bij DOE mag ik me onder andere bezig houden met het veelomvattende vak biologie en natuur & techniek in het sciencelokaal. Maar je zou me net zo makkelijk kunnen vinden in het atelier, de gymzaal, het studielokaal, de boerderij, enz. Super dat dat kan bij DOE! 

Ik wil graag iedereen de ruimte geven zich te ontwikkelen in eigen kunde, tempo en interesse. Met liefde, vol vertrouwen en in verwondering en verbinding wil ik mensen inspireren en ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen om je eigen pad te gaan. Om te zijn wie je bent!

SUZANNE THISSEN
Na 20 jaar regulier (kleuter)onderwijs besloot ik mee te doen met het oprichten van een nieuwe democratische school. Dat werd DOE. In het begin heb ik de jongste leerlingen onder mijn hoede genomen. In het speellokaal kunnen zij heerlijk spelen en zich al doende ontplooien. Met een dagritme, liedjes, versjes, spelletjes en verhaaltjes zorgen we met elkaar voor een fijne, veilige sfeer. Ook oudere kinderen lopen binnen. Daarnaast ben ik heel betrokken bij de sociocratische kringorganisatie. In de schoolkring nemen samenwerkers en leerlingen met elkaar gedragen besluiten over uiteenlopende moties. Ik geloof dat kinderen zich in een veilige, inspirerende omgeving zich  'als vanzelf' ontplooien en dat leren het leukste is wat er is. In een omgeving waarin we gelijkwaardig zijn aan elkaar, en verschillen een inspiratiebron zijn. Dat vind ik allemaal op DOE. Daarom voel ik me er zo thuis…!