Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet bij? Kom dan naar onze Infokring of mail naar info@doe040.nl.

Wanneer is er een infokring?

In het schooljaar 2019-2020 is er een Infokring op donderdag 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari, 27 maart, 30 april, 28 mei en 25 juni. De Infokring begint altijd om 20:15u. Meld je aan voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Wanneer zijn er meeloopdagen?

Normaal gesproken (uitgezonderd feestdagen) zijn er op de derde donderdag en vrijdag van de maand meeloopdagen voor leerlingen die zich willen inschrijven bij DOE. Lees hier meer over de aanmeldprocedure. Voor de eerstvolgende data, zie agenda. Na deze twee dagen heeft de leerling een beeld van de school, en hebben wij een beeld van de leerling. Aansluitend lopen beide ouders ieder een dag mee. Vervolgens wordt, indien van beide kanten het beeld positief is, een aannamegesprek gepland. Pas hierna hoort u of uw kind aangenomen of op de wachtlijst geplaatst wordt.

Wat kost DOE per maand?

Informatie over de kosten vind je hier.

Hoe meld ik een nieuwe leerling aan?

Informatie over de aanmeldprocedure vind je hier.

Is er momenteel een wachtlijst?

Voor het leren op een school als DOE is het belangrijk dat de populatie een bepaalde mate van stabiliteit heeft en in balans is. Afhankelijk van samenstelling van de populatie van leerlingen wordt besloten of een leerling direct aangenomen kan worden of op de wachtlijst komt.

Hoe gaan jullie om met de wachtlijst? Werken jullie op volgorde van aanmelding?

Nee, wij kijken per plaats die vrijkomt welk kind het beste zou passen op dat moment binnen de groep. Dit hangt bijvoorbeeld af van leeftijd, geslacht, PO (primair onderwijs) of VO (voortgezet onderwijs), etc. Het kan dus voorkomen dat een kind dat later op de wachtlijst is geplaatst, eerder terecht kan. De reden hiervoor is dat wij willen zorgen voor een goede balans, sfeer en ‘leren van elkaar’ in de gemeenschap die DOE vormt.

Is DOE goedgekeurd door de onderwijsinspectie?

Ja! We kregen zowel van de inspectie PO (primair onderwijs) als van VO (voortgezet onderwijs) complimenten en we zijn zonder verdere aanbevelingen alle jaren goedgekeurd. De inspectierapporten voor PO en VO zijn hier te lezen.

Wat is de kans dat DOE binnenkort bekostigd wordt?

Helaas kunnen wij daarover nog geen uitsluitsel geven. We zijn momenteel in gesprek met het ministerie en de inspectie om een aanvraag voor een onderwijsexperiment in te dienen. Het ministerie zoekt met ons naar wegen om erkenning en daarmee op de lange termijn bekostiging te krijgen. Een proces dat mogelijk vraagt om een lange adem en nog geen garanties biedt.

Hoeveel leerlingen (en van welke leeftijd) zitten er momenteel op DOE?

Vanaf september 2018 zitten er ongeveer 85 leerlingen op DOE, verspreid over PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). De jongste leerling is 4 jaar en de oudste is 20 jaar. We hebben van elke leeftijd daartussen 1 of meer leerlingen op school.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan DOE! Hoe kom ik in contact?

Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die iets voor DOE kunnen betekenen. Dit kan zijn in de zin van financiële of materiële ondersteuning, het meeDOEn op school, aanbieden van excursies of losse activiteiten, etc. Heb je ideeën? Kom dan naar onze Infokring en deel het. Je mag ons ook mailen op info@doe040.nl. Zie ook de pagina Vrienden van DOE.

Wat kom je tegen bij de overstap naar DOE?

De eerste weken/maanden en zelfs jaren hebben leerlingen (en hun ouders) nodig om zaken uit ‘het oude schoolsysteem’ achter zich te laten: vakken, roosters, toetsen, leerkrachten die zeggen wat je moet doen, verwachtingen over (meetbare) resultaten, vastgestelde curricula, diploma’s, …. Op DOE gaan wij anders met leren om: vanuit intrinsieke motivatie starten leerlingen met activiteiten, daarbij gesteund en ondersteund waar nodig door andere leerlingen en coaches. Dit betekent dat leerlingen ook de tijd krijgen om te ontdekken wie ze zelf zijn (met hun wensen, dromen, sterktes en zwaktes) en waar ze naartoe willen (toekomst, opleiding, werk). Hier staat geen vaste route of tijdsplanning voor; dit is per leerling anders en daar is binnen DOE alle tijd en ruimte voor. Het is belangrijk dat ouders dit proces ondersteunen, anders komt het kind in een loyaliteitsconflict en wil het toch ook voldoen aan de verwachtingen van de ouders. In dit artikel kun je meer lezen over dit loyaliteitsconflict. Een vraag als ‘Wat heb je vandaag gedaan?’ impliceert dat je iets moet ‘doen’ (en met ‘iets’ denken ouders dan vaak nog aan vakken) en is daarom ook een minder goede vraag aan je kind dan ‘Hoe was je dag vandaag?’. Wij gaan ervan uit dat een leerling bij alles wat het doet, leert en nooit ‘niets’ doet.

Wat betekent het voor mij als ouder als mijn kind naar DOE gaat?

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders zich bewust zijn van hun belangrijke rol in het ontwikkelproces van hun kinderen. Ook ouders gaan door een fase van verandering in de eerste tijd dat hun kind op DOE zit, en dit is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig kunnen ouders elkaar hierin steunen via de Ouderkring. Ook zijn er regelmatig gesprekken met ouders en kinderen en de mentoren van DOE. Verhalen van ouders lees je op onze blog.