Inschrijven

Kinderen kunnen alleen worden ingeschreven als ze ook leerling zijn van DOE.  Zie hiervoor de aanmeldprocedure van DOE.

De BSO hanteert bij de start twee proefweken. Het wennen tijdens de twee proefweken is een individueel traject. Met ouders wordt een op maat wenprocedure afgesproken, elk kind is anders en uniek, we bekijken het per individu. Het ene kind kan gelijk volledig meedraaien, het andere kind heeft wat meer tijd nodig om te wennen. Over het algemeen kunnen kinderen vanaf vier jaar de eerste week de helft van de gewenste BSO-uren komen wennen, daarna evalueren we het wennen met de ouders en het kind. Als het goed gaat, mag het kind de week erop de volledige BSO-uren die afgesproken zijn komen.