Aanmelden

De Aannamekring in actie

De Aannamekring, met daarin samenwerkers en leerlingen, hebben een aannameprocedure gemaakt voor nieuwe leerlingen. Zo krijgen we er zicht op of een nieuwe leerling en gezin ‘klaar’ is om de stap naar DOE te maken. De procedure ziet er als volgt uit:

  • We willen graag beide ouders (en de al wat oudere nieuwe leerling) ontmoeten tijdens een van onze infokringen.
  • Vervolgens vragen we beide ouders om het boek ‘De vrijheid van de Sudbury Valley School’ te lezen. Het boek is online te vinden en kan ook bij ons worden geleend.
  • Nadien kan de leerling worden aangemeld voor twee meeloopdagen (de derde donderdag en vrijdag van de maand, zie ook agenda). Tijdens deze dagen krijgt de leerling een beeld van de school en krijgen wij een beeld van de leerling.
  • Beide ouders nodigen we uit voor één meeloopdag, zodat ook zij een beeld van de school krijgen.

Als de leerling, de ouders en de school een goed beeld van elkaar hebben, komt de leerling op de wachtlijst te staan. Als er geen wachttijd (meer) is, volgt het tweede deel van de aannameprocedure.

  • Als de leerling naar aanleiding van de meeloopdagen naar DOE wil komen, laat hij of zij (indien 10+) zijn of haar motivatie blijken door middel van een motivatiebrief, filmpje of presentatie.
  • Ouders vullen het inschrijfformulier in.
  • Ouders vullen een format met betrekking tot de levensloop van hun kind in.
  • Ouders maken een zogenoemde ‘DOEts’ met vragen over opvoeding en onderwijs.
  • Bovenstaande punten zijn vervolgens de gespreksonderwerpen tijdens het aannamegesprek.

Na het aannamegesprek worden de ouders uitgenodigd om het Consentspel te komen spelen en om de eerst volgende Omscholingsavond te bezoeken. Als de procedure positief is verlopen, kan de leerling starten op DOE. Twee weken na de start volgt de officiële aanname in de schoolkring.

Wij kijken per plaats die vrijkomt welk kind het beste zou passen op dat moment binnen de groep. Dit hangt bijvoorbeeld af van leeftijd, geslacht, PO (primair onderwijs) of VO (voortgezet onderwijs), etc. Het kan dus voorkomen dat een kind dat later op de wachtlijst is geplaatst, eerder terecht kan. De reden hiervoor is dat wij willen zorgen voor een goede balans, sfeer en ‘leren van elkaar’ in de gemeenschap die DOE vormt.

Mail voor vragen omtrent het aannamebeleid naar aanname@doe040.nl.