Kosten

DOE is een particuliere school. Dit houdt in dat de ouders zelf moeten betalen voor de school. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 313,03 euro per kind per maand en voor elk volgend kind binnen een gezin 208,69 euro per maand. Jaarlijks, per 1 januari wordt deze bijdrage verhoogd met de jaarlijkse consumenten prijsindex van het CBS. Het kan voorkomen dat voor specifieke excursies of activiteiten een extra bijdrage wordt gevraagd.

Voor leerlingen die via staatsexamens hun diploma willen halen, komen de kosten hiervan voor rekening van ouders. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Op school zijn voor alle vakken studieboeken aanwezig, maar deze boeken kunnen alleen op school worden gebruikt. Leerlingen dienen zelf boeken aan te schaffen als zij deze ook thuis willen gebruiken. In het geval dat een leerling examen wil doen, zal hij of zij eigen boeken nodig hebben.