DOEgroen – BSO

BSO DOEgroen is een democratische BSO in de regio Eindhoven. BSO DOEgroen is verbonden aan (basisschool) DOE040 Democratisch Onderwijs. Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:

  • Vrijheid: leerlingen leren zelfgestuurd
  • Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

Daar gaat het om, kinderen ontdekken zelf welke talenten zij hebben en hoe zij deze kunnen ontwikkelen, zodat zij het beste uit zichzelf en uit het leven kunnen halen. BSO DOEgroen sluit aan op basisschool DOE040. 

De binnen- en buitenruimte van DOEgroen zijn onderdeel van de visie, waarbij kinderen leren met verantwoordelijkheden en risico’s om te gaan. Kinderen wordt aangeleerd elkaar aan te spreken en elkaar te helpen bij minder veilige situaties. Deze situaties en de manier waarop we kinderen aanleren om met de mogelijke risico’s om te gaan, hebben we beschreven in ons beleid Veiligheid & Gezondheid. 

Ouders zijn een belangrijke partner binnen de democratische werkwijze. Ouders kiezen bewust voor het democratische concept en onderstrepen deze. Onze ouders zijn dan ook actief betrokken bij de school en de BSO. Zo denken zij mee over het beleid Veiligheid & Gezondheid en het pedagogisch plan, vormen zij samen de Ouderkring en zijn zij vertegenwoordigd in de bestuurskring (het bestuur). 

Bij DOEgroen combineren we momenteel de basisschool met de BSO (4-13 jaar).