Het team

Het team van DOE bestaat uit samenwerkers, vakdocenten en ondersteuners. Samenwerkers zijn er ten minste twee dagen per week en zijn mentoren van leerlingen. Vakdocenten komen naar DOE om de kennis van hun vakgebied te delen. Ondersteuners dragen op uiteenlopende manieren bij wanneer zij het te geven hebben. Er zijn ook samenwerkers die vakdocent zijn.